Rechtsbijstand

Wat is rechtsbijstand?

Het kan zijn dat u een geschil heeft met uw werkgever, u geen vergunning krijgt voor een uitbouw of het oneens bent met de behandeling van een arts. Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridische bijstand van een rechtsbijstandverzekeraar. Ook al denkt u gelijk te hebben, het kan ingewikkeld zijn om de schade te verhalen.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

U kunt uw rechtsbijstandverzekering zo samenstellen dat hij volledig aansluit op uw leefsituatie. U bepaalt zelf wat u wel en niet wilt meeverzekeren. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen, auto, medische conflicten of de gezinsrechtsbijstandverzekering. Onze rechtsbijstandverzekering kunt u geheel afstemmen op uw wensen en voorkeuren.

Dekking rechtsbijstand

U bent standaard verzekerd van de basismodule Consument & Wonen. Met deze dekking bent u beschermd tegen de geschillen rondom de verkoop, aankoop of verbouwing van een woning. Deze verzekering kan los worden aangeboden of als onderdeel van uw woonpakket. Bovendien kunt u ervoor kiezen om burenrecht uit te sluiten en om wel of geen eigen risico te nemen.

De basismodule is uit te breiden met de modules Verkeer en/of Inkomen. Met de module ‘Verkeer’ bent u verzekerd van professionele hulp bij geschillen die voortkomen uit deelname aan het verkeer. Heeft u een arbeidsgeschil, met bijvoorbeeld uw werkgever, of geschillen rondom uw pensioen en/of uitkering, dan kunt u deze geschillen meeverzekeren onder de module ‘Inkomen’.

Het geeft een gerust gevoel als u kunt terugvallen op juridische specialisten die u bijstaan, zonder dat u een behoorlijke rekening gepresenteerd krijgt.

 

Wij doen meer dan je polis opmaken. Wij analyseren je risico’s en volgen je gezins-en/of bedrijfssituatie op de voet. Onze ervaring in verzekeringen hielp al honderden klanten.

Maak nu een afspraak