Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Door een beroepsfout kunt u  zuivere vermogensschade (financieel verlies) bij derden veroorzaken. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Dit kan weer een gevaar voor de continuïteit van uw onderneming zijn.

”Door de toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie zijn ondernemingen steeds kwetsbaarder voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn,,

Wat is het verschil tussen AVB en BAV?

Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u uzelf en uw medewerkers alleen voor de zaak- en letselschade die u of uw medewerker toebrengt aan anderen. Deze AVB dekt echter geen vermogensschade (een financieel verlies) of adviesschade (zaak- of letselschade door verkeerde adviezen en/of berekeningen). Daarvoor heeft u een aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Asstabe verzekeringenweet goed welke risico’s u loopt in uw beroep. Daar kunt u op vertrouwen.

Wanneer heb ik een beroepsaansprakelijkheids­verzekering nodig?

  • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid;
  • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging;
  • Verplicht gesteld vanuit wetgeving;
  • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming;
  • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten.

 

Wij doen meer dan je polis opmaken. Wij analyseren je risico’s en volgen je gezins-en/of bedrijfssituatie op de voet. Onze ervaring in verzekeringen hielp al honderden klanten.

Maak nu een afspraak